DET UNIKKE BARN
DIT BARNS BEHOV
INSTITUTION- OG SKOLESTART
ANSØGNING OM HJÆLPEMIDLER
FOREDRAG OG WORKSHOP

Forældrehjælp

 
Føler du at du er ved at løbe tør for ressourcer? At kampene i hverdagen er for store og for ressourcekrævende ....
 
Vil du have hjælp til at se på hvordan du kan ændre det.
 
Jeg kan hjælpe dig med ansøgninger og kontakten til kommunen, samt jeg kan hjælpe dig med at stoppe op og se på din hverdag. Se på hvor du bruger for megen energi - hvor du bruger dine ressourcer bedst muligt.
 
Min egen erfaring og min viden fra andre forældre gør, at jeg kan dele med dig, hvad og hvordan andre forældre har gjort. Sammen kan vi ligge en ny plan, hvor du har fokus på at ressourcerne skal fyldes på, for at der skal være nogen af bruge af.
 
Du kan ringe døgnet rundt på 22579540 - jeg ringer tilbage snarest efter.
 
Eller send en mail - her 
 
 

Foredrag og workshop

 
Der er mange udfordringer i familielivet med et barn med et handicap.
 
- Familielivet - balance mellem familie og arbejde
- Søskende
- Forståelse fra omverden
- Sociale kompetence hos barnet
- Smerter hos børn
- Selvstændighed og livskvalitet
- Samarbejde med hospital og kommune
 
Ovenstående er nogle af de emner vi kan tage op på en workshop eller i et oplæg. Du får altid indflydelse på indhold samt jeg sætter mig ind i jeres diagnoser inden jeg møder op.
 
Er du interesseret i et foredrag hvor jeg fortæller om vores liv med Marie - Et liv i alarmberedskab - mit liv med Marie - pigen med nogler af glas.
  
 
Jeg sender gerne et tilbud på en workshop eller temadag afpasset jeres behov - kontakt mig - her
 

Samarbejdspartnere

ARKITEKTER:
 
Konsulent rådgivning indenfor indretning og kundens behov
- også i forbindelse med udbud.
 
SAGSBEHANDLER:
 
VISO leverandør vedr. børn med Osteogenesis Imperfecta.
 
UNDERVISNING:
 
COK - Det direkte møde med forældre med børn med handikap.
COK - Sjældne Diagnoser
 
KURSER:
 
En hverdag i balance - kursusdag for forældre til børn med handicap. Kan bestilles af kommuner og foreninger
 
Netværksseminar - kursusdag for bedste forældre, familie og netværk til børn med handicap. Kan bestilles af kommuner og foreninger.
 
Har du spørgsmål ring til Kis på 22579540
 

Det unikke barn har fokus på hverdagens udfordringer, børnenes selvstændighed samt smerter og nedsat udholdenhed hos børn.

22579540

 Facebook Linkedin

 
Ergoterapeut, Kis Holm Laursen | CVR: 36565772  | Tlf.: 22579540 | khl@detunikkebarn.dk