Ydelser / Konsulent ydelser

Konsulent ydelser

ARKITEKTER:

Det unikke barn tilbyder konsulent rådgivning med speciale i indretning af institutioner til børn med handcap. Jeg er garant for et fokus på behovet både for personale og brugerne. Her er et udklip af vurdering af udbud til Magnoliahuset på Frederiksberg hvor Primus arkitekterne har taget mig med i opgaven helt fra starten, vi fik selvfølgelig opgaven.
 
"Det er tydeligt i præsentationen at projektteamet inddrager alle faggrupper helt fra start, særlig positivt var den tidlige inddragelse af Kis Holm Laursens kompetencer. Teamet uddybede på positiv vis udviklingen af sammenhængen mellem ude og inde, lys og skygge kontra klimaskærm og bygningskrop. Teamet viste flere eksempler på forståelse for inkludering og for de udfordringer et liv i rullestol kan give, hvis ikke huset og omgivelserne er tilpasset dette med hensyn til tilgængelighed, udsyn, stemning mm."
 
"Det vurderes særlig positivt, at der som en integreret del af projektorganisationen tilbydes ergoterapeut og konsulent Kis Holm Laursen med stor erfaring indenfor børn med handicap."
 

VISO - LEVERANDØR

Det unikke barn leverer specialiseret rådgivning om børn og unge med diagnosen Osteogenesis Imperfecta. Socialrådgiver kan søge om at få en sag optaget til en VISO sag, hvis de mener at sagen er så speciel, at man ikke kan forvente at kommunen har viden og ekspertise på området. 
 
Osteogenesis Imperfecta er en meget sjælden sygdom, samtidig er den enkelte person er meget forskellig, bla afhængig af hvilken type barnet/den unge har. VISO sagen kan dreje sig om behov for udredning af hjælpemidler og andet indretning i hjemmet. Sagen kan også dreje sig om barnet/den unges sociale liv, og hvilken form for støtte de og forældrene har behov for. 
 
Er du i tvivl er du velkommen til at kontakte Kis på 2257 9530 Eller Ole Dixen på Solbakken - kontaktinfo Du kan også henvende dig direkte til VISO og spørge om sagen kan blive en VISO sag. 
Ergoterapeut, Kis Holm Laursen | CVR: 36565772  | Tlf.: 22579540 | khl@detunikkebarn.dk