Ydelser / Andre siger..

 

Monica - Mor til dreng med Osteogenesis Imperfecta

Vi har fået råd, vejledning og troen på at vi skulle kæmpe. Da vores søn i 2007 fik konstateret Oi type 1 i mild grad i en alder af 6 år. Det har ind imellem været op ad bakke mht. skole, accept af sygedommen, kommunen, sygehus osv. Kis har lyttet og forstået problemet og set det fra flere sider af, hvilket jo også er vigtigt, samt givet råd til hvordan vi kom videre - hendes kæmpe viden er unik og så er hun så empatisk.

Charlotte Jensen, aut. psykolog. www.charlottejensen.dk og Maiken Bjerg, psykoterapeut. www.maikenbjerg.dk

Vi har valgt, at Kis skulle give feedback på vores bog: ”Smerter hos børn”, fordi vi oplever Kis som en person med særdeles stor personlig erfaring i forhold til konstruktivt at håndtere hverdagen med et barn med kroniske smerter. Desuden er Kis utrolig åben og ærlig - ikke blot mht. at dele sine erfaringer og turde sige de svære ting højt, men også til at give ærlig og konstruktiv feedback på vores bog.

Lene Jensen - Mor til dreng med CP

Kis har givet super sparring ift. en ansøgning og efterfølgende klage over afslag på manuel kørestol til min søn Peter på 6 år med CP. Det resulterede i, at vi nu er i gang med den sidste til retning af stolen. ( Kommunen ændrede sin første afgørelse uden at sende sagen i ankenævnet, Kis) .

Ved samtalerne med Kis, har hun vist stor interesse for helhedssituationen omkring vores søn.

Kis havde bl.a. mange konstruktive forslag til ting vi skal være opmærksomme på ift. vores søns kommende skolegang så som hjælper ordning, kørsel, hjælpemidler, indretning mm.

Jeg vil klart anbefale at man ved en kommende boligændring tager sin "egen" ergoterapeut med - det manglede vi meget da vi for 3 år siden stod i den situation.

 

 Se flere anmeldelser på facebook

 

Marie februar 1997
Marie februar 2013
Ergoterapeut, Kis Holm Laursen | CVR: 36565772  | Tlf.: 22579540 | khl@detunikkebarn.dk