Rådgivning & vejledning
til arkitekten

Rådgivning & vejledning
til arkitekten

Kis Holm Laursen

Rådgivning & vejledning, når der skal bygges og indrettes handicapvenligt

Jeg tilbyder rådgivning og vejledning med speciale i indretning af institutioner til børn med handicap. Jeg er garant for et fokus på behovene for brugerne og personalet, så de færdige bygninger kan tages i brug uden dyre ekstra tilretninger.

Arkitekter og bygherrer kan få rådgivning og vejledning i forhold til projekter, plantegning og indretning.

Jeg rådgiver og vejleder også i forhold til evaluering af tilbudte projekter og udbudmateriale med henblik på at sikre, at det tilbudte projekt lever op til brugernes og personalets behov.

Det tilbyder jeg

Med udgangspunkt i min helt unikke kombination af faglig og personlig viden og erfaring rådgiver og vejleder jeg fra tegning til færdigindrettet bygning. Jeg hjælper med:

  • Udbudsmateriale og projekter
  • Plantegninger
  • Indretning med fokus på brugere og personale
  • Afklaring af behov for hjælpemidler
  • Pladsbehov til hjælpemidler og personale
  • Indretning med hensyntagen til og udgangspunkt i brugernes specielle fysiske og psykiske behov
  • Indretning af fælles arealer , så de kan bruges til de planlagte aktivteter
  • Evaluering af tilbud.

Mads Frederik Architectural Photography
Primus arkitekter København

Case: Magnoliahuset i samarbejde med Primus arkitekterne

"Det er tydeligt i præsentationen at projektteamet inddrager alle faggrupper helt fra start, særlig positivt var den tidlige inddragelse af Kis Holm Laursens kompetencer. Teamet uddybede på positiv vis udviklingen af sammenhængen mellem ude og inde, lys og skygge kontra klimaskærm og bygningskrop. Teamet viste flere eksempler på forståelse for inkludering og for de udfordringer et liv i rullestol kan give, hvis ikke huset og omgivelserne er tilpasset dette med hensyn til tilgængelighed, udsyn, stemning mm. Det vurderes særlig positivt, at der som en integreret del af projektorganisationen tilbydes ergoterapeut og konsulent Kis Holm Laursen med stor erfaring indenfor børn med handicap."

Udtalelser fra vurdering af udbudsmateriale

Lad os sammen skabe unikke rammer!

Ring til mig på 22 57 95 40, så finder vi sammen ud af, hvordan jeg kan bidrage til, at dit projekt bliver bygget med fokus på brugernes og personalets behov.