Efter en kaotisk start, når barnet får et svært handicap, en sjælden diagnose eller en kronisk sygdom, skal forældrene skabe deres helt egen hverdag med barnet og de nye og meget anderledes vilkår end de havde forestillet sig.

Sygdom og indlæggelser skaber usikkerhed hos både barn, forældre, søskende og venner. Forældrenes forskellige reaktioner har stor betydning for parforholdet. Søskende bliver tilsidesat i perioder og vennerne falder enten fra eller rykker tættere på.


Af Kis Laursen, handicapkonsulent og ergoterapeut, Det Unikke Barn khl@detunikkebarn.dk

Redaktør og producer: Rikke Gottfredsen

Omslagskunst: Tina Sørensen

Musik: "A Soft Caress" af Atlas Kind

Har du brug for konkrete råd og vejledning?