Bedsteforældredag

Kursus til bedsteforældre til børn med fysisk handicap eller kronisk sygdom.

900 kr. for 1 person eller 1.500 kr. for 2 personer
Åbner i nyt betalingsvindue

”Tak for gode råd! Nu vil jeg hjem og skrive til min datter, at de gør det godt”

”Følelsen af fællesskab får små håb til at spire.”

”Det er første gang jeg møder andre som ved, hvordan det er at være mig”

”Tak for en god dag i et godt selskab, med andre bedsteforældre”

Baggrund for bedsteforældrekursus

Bedsteforældres nærvær og engagement betyder meget for børns trivsel. Når barnet har et handicap eller kronisk sygdom, som påvirker forældrenes trivsel, får bedsteforældre endnu større betydning i forhold til støtte til forældrene og børnene i familien.

Bedsteforældre giver udtryk for at det er svært at være i en situation, hvor de er vidne til både barnets udfordringer, men også den måde det påvirker forældrenes trivsel.

Dette kursus styrker bedsteforældrene til at kunne være i det der er svært.

Bedstforældre spiller kort sammen

Bedsteforældre får i mange familier en stor rolle i søskendes hverdag. Bedsteforældre giver udtryk for at det kan være svært at vurdere, hvor meget og hvad de skal tale med søskende om. Bedsteforældre beskriver især det dilemma, at de ikke ved om søskende skal have et frirum hvor barnets diagnose ikke har så stor betydning eller om søskende skal have et rum hvor der italesættes og forklares om handicap og sygdom.

Bedsteforældre har behov for en viden om reaktioner hos forældrene og barnet, som f.eks. sorg og vrede over vilkårene.

Bedsteforældre kan føle sig magtesløse og det er svært at stå som tilskuer uden handlemuligheder.

Bedsteforældre giver udtryk for bekymring for hvor længe forældrene kan holde til arbejdspresset omkring barnet med handicap eller sygdom.

Dette kursus giver bedsteforældrene viden og redskaber til hvordan de kan støtte familien og samtidig passe på sig selv.

Jeg anbefaler at begge bedsteforældre deltager på kurset sammen, for at de efterfølgende har en fælles forståelse og et fælles sprog for deres måde og mulighed for at støtte op om hele familiens trivsel.

Person nr. 2 koster kun 600,00 kr.

Hvad får du ud af et bedsteforældrekursus?

^

Viden om sorg og krise og hvordan det påvirker forældrerollen.

^

Viden om søskendes vilkår og reaktioner i hjemmet.

^

Redskaber til at tale med forældrene og afstemme den hjælp der ydes.

^

Redskaber til at understøtte søskendes trivsel og udvikling under deres vilkår.

“Bedsteforældrene følte sig hørt og anerkendt i den dobbeltsorg, det er at have både et barn og barnebarn der er ramt. De gik noget “lettere” derfra, fordi de havde delt deres bekymringer og glæder.”

Alt det praktiske

Kurset foregår på en lørdag og indeholder både undervisning og erfaringsudveksling med andre bedsteforældre.

Varighed

Kurset er et heldagskursus på 6 timer

Sted

Marselisborg Centret, bygning 9, Evald Krogs Gade 9, 8000 Aarhus C.

Hvornår?

Lørdag d. 9. november 2024 – kl. 10.00 – 16.00

Forplejning

Fuld forplejning hele dagen.

Pris

900,00 kr. for en person – 1500,00 kr. for 2 personer.

Deltagerantal

Minimum 15 og maksimum 30.

Mulighed for tilskud

Kurset kan søges ved kommunen under Serviceloven §41 som merudgift eller under §11 som en forebyggende indsats. Husk at du altid skal søge, inden du tilmelder dig.

Ønsker du et program eller information, som kan medsendes i en ansøgning, så skriv til mig via kontaktformularen her.

Formål med kurset

Formålet er at give bedsteforældre viden og redskaber til at stå stærkere i deres rolle som sekundær omsorgsperson til et barn med et fysisk handicap eller sygdom.

Bedsteforældrene får viden om reaktioner på sorg og i krise, samt om reaktioner der kan være hos barnet eller søskende.

Bedsteforældrene får på kurset redskaber til hvordan de kan støtte den proces som forældrene er i, samt hvordan de kan støtte op om barnets og søskendes trivsel og udvikling under de særlige forhold.

Bedsteforældrene får samtidig viden om, hvad de kan gøre for sig selv for ikke at blive ramt af magtesløshed, handlingslammelse og omsorgstræthed.

Efter kurset vil bedsteforældrene kunne støtte både barnet, søskendes og forældrenes trivsel via de redskaber de får på kurset.

”Tak for gode råd! Nu vil jeg hjem og skrive til min datter, at de gør det godt”

”Følelsen af fællesskab får små håb til at spire.”

”Det er første gang jeg møder andre som ved, hvordan det er at være mig”

”Tak for en god dag i et godt selskab, med andre bedsteforældre”

Kis Holm Laursen, ergoterapeut

Underviser på kursusdagen

Kis har gennem de sidste par år afholdt bedsteforældrekurser for patientorganisationer og institutioner. Det har været en stor succes, derfor ønsker hun at udvide muligheden til bedsteforældre, der ikke er tilknyttet en patient organisation eller en specialinstitution.

Kis er uddannet ergoterapeut og har i mange år vejledt forældre til børn med handicap. Hun har stor erfaring i at facilitere erfaringsudveksling mellem forældre og bedsteforældre.

Når viden om sorg, krise, forældrerollen, barnet og søskende kombineres med erfaringsudveksling går bedsteforældrene hjem med både øget viden og forslag til nye handlemuligheder.

Kis har både faglig og personlig erfaring som deles med deltagerne for at gøre det praksisnært.

Her kan du læse mere om Kis Holm Laursen her.

Ønskes yderligere oplysninger eller et kursus på din arbejdsplads – kontakt mig for mere information.

Kis Laursen

Køb din plads her

Kurset foregår på en lørdag og indeholder både undervisning og erfaringsudveksling med andre bedsteforældre. Du kan få adgang til kursus via nedenstående knapper.