Udredning, vurdering & rådgivning – Osteogenesis Imperfecta

Udredning, vurdering & rådgivning
– Osteogenisis Imperfecta

Udredning, vurdering og rådgivning af børn og unge med Osteogenesis Imperfecta

… og sjældne diagnoser, der ligner. Jeg leverer specialiseret rådgivning om børn og unge med diagnosen Osteogenesis Imperfecta.

Socialrådgivere, sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer, lærer, fysioterapeuter eller ergoterapeuter kan altid henvende sig til Det Unikke Barn, hvis de har behov for vejledning eller sparring om et barn eller ung med Osteogenesis Imperfecta

Hvad kan jeg udrede, vejlede og rådgive om?

Osteogenesis Imperfecta er en meget sjælden sygdom, samtidig er den enkelte persons vilkår meget forskellige, bla. afhængig af hvilken type barnet/den unge har.

  • Sagen kan dreje sig om behov for udredning af hjælpemidler og andet indretning i hjemmet.
  • Sagen kan også dreje sig om barnet/den unges sociale liv, og hvilken form for støtte de og forældrene har behov for.

Du velkommen til at kontakte mig på tlf. 22 57 95 40.