Ergoterapeutisk
forældremestringsstøtte

Ergoterapeutisk forældremestringsstøtte

Støtte til at mestre familielivet – og til at udvælge og prioritere hverdagens aktiviteter.
Kis Holm Laursen

Særlig støtte og vejledning

Forældre til børn med sjældne diagnoser, fysiske handicap og kroniske sygdomme kan have behov for særlig støtte og vejledning i en kortere periode. Forældremestringsstøtten er til forældre, der i udgangspunktet har de nødvendige sociale kompetencer, men har mistet fodfæstet og balancen i deres hverdag. Behovet for støtte kan opstå fordi deres barns tilstand er forværret, på grund af længere tids belastning eller at de har svært ved at overskue hverdagen med et barn, der altid vil have brug for ekstra opmærksomhed og omsorg.

Støtte til at tage hånd om familielivet

Forældremesteringssstøtten gavner familier, hvor forældrene har et særligt behov for støtte og vejledning til at genfinde deres styrker og ressourcer i hverdagens udfordringer i hjemmet. Forældrene kan have mistet troen på egne evner, og kan virke opgivende samt ude af stand til at handle hensigtsmæssigt overfor sig selv og i relationen til andre.

Det første mål jeg arbejder med, er at få forældrene i trivsel, der hvor de er i livet på det tidspunkt, hvor jeg møder dem. Når forældrene er i balance igen, er de i stand til fremadrettet at ændre deres handlemåder i hverdagen, så de kan skabe tilfredshed og trivsel i deres familie. Forældrene tager under forløbet ejerskab i forhold til, hvordan de vil leve deres liv under de vilkår de har fået. De får viden om og fokus på betydningen af deres handlemåder og valg af aktiviteter i deres hverdag.

Sådan foregår et forløb

Forældremestringstøtten er bygget op om et ergoterapeutisk syn på de daglige aktiviteter – og deres betydning for trivsel og udvikling. De daglige aktiviteter er hele tiden i fokus i samarbejdet med forældrene, så de selv kan afprøve og få erfaringer med, hvordan de kan skabe trivsel og plads til alle i familien i de daglige aktiviteter.

Der vil være fokus på aktiviteter, som har betydning for familielivet på udvalgte områder:

  • Egenomsorg – hvilke aktiviteter indeholder egenomsorg og hvor højt prioriteres det
  • Søskende – hvilke aktiviteter tilsidesætter eller tilgodeser søskende
  • Familieinddragelse – hvilke aktiviteter samles familien om
  • Netværksdannelse – hvilke aktiviteter øger netværksdannelse eller skaber afstand til netværket
  • Kommunikationen med og om barnet – hvad er vigtigt at få beskrevet og videreformidlet til og om barnet.

Samme vilkår, nye redskaber

Hele forløbet er tilrettelagt, så forældrene helt lavpraktisk får mulighed for og hjælp til at planlægge hverdagen, så de udvælger og prioriterer de aktiviteter, der skabe mest mening i deres liv. Forældrene får redskaber til at vurdere og ændre i deres mønstre og handlinger i hverdagens aktiviteter. Derved får forældrene redskaber til fremadrettet at tage styring og ansvar for at tilpasse hverdagens daglige aktiviteter, så de har trivsel i deres familie.

Jeg kan ikke ændre på forældrenes vilkår, men jeg kan støtte dem og give dem redskaber til at skabe trivsel og udvikling under de vilkår de fik.

Det siger forældrene:

"Kis var med som bisidder til møde i kommunen omkring vurdering af støtte til min datter. Det var en stor hjælp at have Kis med. Hun er rolig og professionel og har god situationsfornemmelse for, hvornår hun skal byde ind.”

Berit Landbo

"Det unikke barn/Kis, har en fantastisk evne til at se tingene fra flere sider og forstår barnet og dens behov. Vores søn syntes, at Kis er den der forstår ham bedst - hun lytter til det han siger og oversætter, så alle forstår hvad han mener. Det kan være rigtig svært for barnet, at sætte ord på. For barnet ønsker bare at være som vennerne. Spec. Hvis ens handicap ikke er synlig. Men hun har fået ham åbnet op og ved lige hvordan han har det og hvordan man kan hjælpe ham. Hun ved så meget mht. Ansøgninger til kommunen, hjælp i skole/hjem, uddannelsen. Ærlig talt, jeg tror ikke vi nogensinde finder en med så unik en vide. Hun har for det meste et svar lige med det samme og ellers så finder hun svaret."

monika madsen

Kontakt mig for støtte

Du er altid velkommen til at kontakte mig for at høre mere om forældremestringsstøtten til forældre. Ring til mig 22 57 95 40 – og fortæl mig om jeres udfordringer, så kan vi finde frem til, om jeg kan hjælpe.