Sammen skaber vi
de bedste vilkår for barnet

Mit navn er Kis Holm Laursen. Jeg hjælper forældre, socialrådgivere, pædagoger, lærere og skoleledere med at skabe de bedste rammer for barnet med handicap, komplekse diagnoser eller kronisk sygdom. Kontakt mig for en gratis og uforpligtende samtale, hvor vi kan afklare, om jeg er det rette valg til dine ønsker og dine behov.

i

Sagsbehandler

Jeg tilbyder at udarbejde beskrivelser af børn med sjældne diagnoser, fysisk handicap eller kronisk sygdom. På baggrund af observationer og/eller sensoriske profiler vurderer jeg, hvordan funktionsnedsættelsen påvirker barnet i forskellige miljøer. Mit arbejde munder ud i en rapport, der er et helhedsorienteret billede af barnet. Rapporten giver grundlag for en fælles forståelse og viden i det videre arbejde med barnet.

Kurser & foredrag

Foredrag og kurser fra Det Unikke Barn tager udgangspunkt i viden, erfaring og indsigt i familielivet med et barn med handicap, komplekse diagnoser og kronisk sygdom. Der krydres med fortællinger fra erfaringer både fra de familier jeg møder, og mit eget liv med en datter med et svært fysisk handicap.
kroniske smerter hos skolebørn - online kursus

Kroniske smerter hos skolebørn

Kom til at stå stærkere i din faglighed, når du har behov for at blive klogere på smerter hos børn, samt støtte barnets smertehåndtering. Jeg har sammen med psykolog Charlotte Jensen sammensat et kursus med 2 moduler, hvor du får redskaber og arbejdsdokumenter til at beskrive barnets smerteniveau, understøtte barnets mestringstrategier samt ideer til handleplan.

Er du forælder til et barn med kroniske smerter? Så vil du også kunne finde relevant viden her.

Det Unikke Barn - Ebog

E-bog: “At vælge lykken”

Fortællinger fra mit liv som mor til Marie med Osteogenesis Imperfecta og Kristine som er storesøsteren i vores familie. Fortællingerne er skrevet for mig selv og var startskuddet til mine første personlige foredrag. Jeg har erfaret, at mine tanker og følelser er genkendelige for mange og derfor er det endt med en e-bog (eller fysisk udgave) til dig.

Podcasts

Forældre til børn med handicap, sjældne diagnoser eller kronisk sygdom fortæller om deres tanker, følelser og reaktioner.

"Ham kan vi da ikke have"

Lyt til fortællingen om den første kaotiske tid, når barnet får et svært handicap, sjælden diagnose eller kronisk sygdom.

"At få det bedste ud af det"

Efter en kaotisk start skal forældrene skabe en hverdag med barnet og de anderledes vilkår end, de havde forestillet sig.

"500 personer og mange flere"

Der er mange fagpersoner rundt om barnet med et svært handicap, en sjælden diagnose eller en kronisk sygdom.

Det kan jeg hjælpe dig med:

Ergoterapeutisk forældremestringsstøtte

Støtte til at mestre familielivet – og til at udvælge og prioritere hverdagens aktiviteter. Forældre til børn med sjældne diagnoser, fysiske handicap og kroniske sygdomme kan have behov for særlig støtte og vejledning i en kortere periode. Forældremestringsstøtten er til forældre, der i udgangspunktet har de nødvendige sociale kompetencer, men har mistet fodfæstet og balancen i deres hverdag.

360 graders observation

Hos børn med sjældne diagnoser eller kroniske sygdomme er der mange faktorer, der spiller ind på deres funktionsevne. Børn reagerer forskelligt i forskellige omgivelser. En 360 graders observation er en grundig beskrivelse af barnet. Det giver et billede af, hvordan barnet påvirkes af sin diagnose i forskellige miljøer. Beskrivelsen kan være med til at sikre, at der sættes ind med de rette indsatser – både ude og hjemme.

Arkitekten

Skal du i gang med et byggeprojekt, hvor brugerne er handicappede? Med udgangspunkt i min professionelle viden og erfaring som ergoterapeut – og mor til en ung kørestolsbruger – rådgiver jeg arkitekter og bygherrer, når der skal bygges nyt eller bygges om. Jeg er garant for fokus på brugernes og personalets behov i hele processen fra tegning til færdigindrettet bygning.

Osteogenesis Imperfecta

Jeg tilbyder udredning, vurdering og rådgivning af og om børn og unge med Osteogenesis Imperfecta og sjældne diagnoser, der ligner OI. Sagsbehandler eller PPR kan bevillige et forløb, hvis der er behov for beskrivelse og vejledning om Osteogenesis Imperfecta, og hvordan det påvirker hverdagen. Hvis kommunen ikke selv har viden og ekspertise på området, så kan jeg hjælpe.

"Kis er dygtig til i samarbejde med både forældre og fagpersoner at kunne være ærlig og realistisk samtidig med at hun er meget ordentlig og god til at forklare og beskrive omstændighederne, både fra et fagligt- og forældreperspektiv."

Maria Krongaard-Mikkelsen, Fysioterapeut, PPR

”Kis, var med som bisidder til møde i kommunen omkring vurdering af støtte til min datter. Det var en stor hjælp at have Kis med. Kis er rolig og professionel og har god situationsfornemmelse for, hvornår hun skal byde ind.”

Berit Landbo

Kontakt mig

Telefon

(+45) 22 57 95 40

E-mail

khl@detunikkebarn.dk

Adresse

Krogagre 30, 8240 Risskov

Følg Det Unikke Barn på Facebook og Instagram. Her vil du kunne følge med i nyheder, faglige input og begivenheder.