Børn med handicap, diagnoser eller sygdom – Indsigt & rådgivning til de voksne

Børn med handicap, diagnoser eller sygdom
– Indsigt & rådgivning til de voksne

podcasts_det unikke barn

Forældre til børn med handicap, sjældne diagnoser eller kronisk sygdom fortæller om deres tanker, følelser og reaktioner.

De 6 episoder beskriver starten på det nye liv, at finde sig til rette i det nye liv, samarbejdspartnere omkring barnet, den økonomiske pris, de usagte tanker og til sidst tanker om døden – kort sagt en 360-graders gennemgang af forældreskabet under de helt særlige vilkår med barnet.

Af Kis Laursen, handicapkonsulent og ergoterapeut,

Redaktør og producer: Rikke Gottfredsen
Omslagskunst: Tina Sørensen

Podcasts

"Ham kan vi da ikke have"

Lyt til fortællingen om den første kaotiske tid, når barnet får et svært handicap, sjælden diagnose eller kronisk sygdom.

"At få det bedste ud af det"

Efter en kaotisk start skal forældrene skabe en hverdag med barnet og de anderledes vilkår end, de havde forestillet sig.

"500 personer og mange flere"

Der er mange fagpersoner rundt om barnet med et svært handicap, en sjælden diagnose eller en kronisk sygdom.

"At betale prisen"

Det har en pris, både økonomisk og personligt, at få et barn med et svært handicap, en sjælden diagnose eller en kronisk sygdom. Forældrene fortæller her betydningen.

"Jeg gider ikke mere"

Det kan kræve næsten overnaturlige fysiske og psykiske kræfter af forældrene, at leve i en hverdag med et barn med svært handicap, sjælden diagnose eller kronisk sygdom.

"Mit hjerte stopper ikke med at slå"

Angsten for at barnet skal dø og tankerne omkring at ønske døden for sit barn er svær at snakke om. I denne episode lukker forældrene os ind i deres følelser.