Kurser om børn med
handicap & deres forældre

Kurser om børn med handicap & deres forældre

Kis Holm

Kurser med et stærkt fagligt og personligt engagement

Jeg sammensætter alle mine kurser ud fra deltagernes ønsker, mål og behov. Mit fokus er altid på, at deltagerne får tid til refleksion og spørgsmål til mig og hinanden. Dialogen og tiden til den er derfor i højsædet, når jeg planlægger og afholder et kursus.

Fokus vil uanset emne og individuelle mål altid være, hvordan vi sammen skaber de bedst mulige vilkår for barnet både ude og hjemme.

Konkrete råd og praktisk vejledning

Kurserne giver ofte deltagerne en anderledes indgang til de udfordringer, der opstår i relationerne omkring barnet. De har altid helt konkrete råd og vejledning til, hvad man selv kan gøre for at skabe de bedste vilkår og relationer omkring barnet.

Kurser om børn med handicap og deres forældre

 • Forandringen i forældrerollen – hvordan støtter vi alle i deres forskellighed.
 • At finde glæden og vælge lykken – hvordan støtte vi den proces
 • Accept – hvad er det at opnå accept af egen situation.
 • Søskendes vilkår – hvordan påvirkes de og hvordan støttes de
 • Barnets selvstændighed – hvordan arbejdes helt konkret med selvstændighed hos børn der er afhængig af hjælp
 • Børn på hospitalet – hvad kan vi gøre for at lindre og øge deres mestring
 • Smerter hos børn – hvordan påvirkes barnet og hvordan kan vi arbejde med deres mestring af smerter
 • Nedsat udholdenhed – hvordan lærer barnet at tage det rette hensyn til kroppens reaktioner.
 • Det autonome nervesystems påvirkning og betydning for barn og de voksne omkring barnet.

Kurser for forældre og fagpersoner

Kurser afholdes for både forældregrupper, sagsbehandlere og andre fagfolk omkring barnet.

 • Kurserne giver ofte deltagerne en anderledes indgang til de udfordringer, der opstår i mødet mellem forældre og fagpersoner omkring barnet.
 • Kurserne har altid helt konkrete råd og vejledning til, hvad man selv kan gøre for at få det bedste samarbejde mellem forældre og fagpersoner.

Det siger forældrene:

"Super godt, personligt, men ikke på den dårlige måde. Det var meget givende for mit fortsatte arbejde som handicaprådgiver."

Kommentar fra anonym kursusevaluering

" Du er så fantastisk inspirerende for andre, og jeg bliver aldrig træt af at høre på dig."

Stephanie, tidligere formand for MCADD foreningen

Jeg sammensætter et unikt kursus sammen til dig!

Kurserne afholder jeg selv og i samarbejde med folk i netværket, når det giver mening. Jeg inddrager gerne psykologer, terapeuter og socialrådgiver.​ ​Mål, metode, indhold, antal deltagere, varighed og pris aftaler vi. Ring til mig 22 57 95 40, så skræddersyr vi et forløb, der passer til jeres mål og behov.