Podcast

“500 personer og mangle flere”

podcasts_det unikke barn
Af Kis Laursen, handicapkonsulent og ergoterapeut,
Redaktør og producer: Rikke Gottfredsen
Omslagskunst: Tina Sørensen
Musik: ”Elm” af Martin Landh

“500 personer og mangle flere”

Der er mange fagpersoner rundt om barnet med et svært handicap, en sjælden diagnose eller en kronisk sygdom. Forældrene møder et stort antal personer, som de ikke kan undgå at skulle indgå et samarbejde med. Forældre fortæller her om at skulle opretholde en god relation til så mange mennesker og om hvad det betyder for dem, deres barn og relationen til familie og venner. Forældrene beskriver at de oplever at der indenfor region og kommune er stor forskel på hvor meget de inddrages samt, hvor let eller svært det er for forældrene at forstå og tage del i vurderinger og beslutninger.