Podcast

“At få det bedste ud af det”

podcasts_det unikke barn

Af Kis Laursen, handicapkonsulent og ergoterapeut,
Redaktør og producer: Rikke Gottfredsen
Omslagskunst: Tina Sørensen
Musik: “A Soft Caress” af Atlas Kind

“At få det bedste ud af det”

Efter en kaotisk start, når barnet får et svært handicap, en sjælden diagnose eller en kronisk sygdom, skal forældrene skabe deres helt egen hverdag med barnet og de nye og meget anderledes vilkår end de havde forestillet sig.

Sygdom og indlæggelser skaber usikkerhed hos både barn, forældre, søskende og venner. Forældrenes forskellige reaktioner har stor betydning for parforholdet. Søskende bliver tilsidesat i perioder og vennerne falder enten fra eller rykker tættere på