Podcast

“Ham kan vi da ikke have”

podcasts_det unikke barn

Af Kis Laursen, handicapkonsulent og ergoterapeut,
Redaktør og producer: Rikke Gottfredsen
Omslagskunst: Tina Sørensen

“Ham kan vi da ikke have”

Lyt til fortællingen om den første kaotiske tid, når barnet får et svært handicap, sjælden diagnose eller kronisk sygdom.

At få et barn med handicap, diagnose eller sygdom kræver helt nye måder at være mor og far på under de særlige vilkår omkring deres barn.

Du kan høre hvordan rollerne som mor og far ændres på et splitsekund og det samme gør deres rolle i familien, vennekredsen og på arbejdet. Forældrene fortæller om hvordan de klarer det på de hårde dage og hvordan de finder styrke til at være i det, der er svært.

De giver et indblik i de følelser og reaktioner, som de støder på og som man ikke kan forestille sig, før man står midt i det.